7 4 3 2 1 5

KẾ HOẠCH Ngoại khóa

Đăng lúc: 16-04-2014 04:02:50 PM - Đã xem: 1288 - Phản hồi: 0


KẾ HOẠCH Ngoại khóa

KẾ HOẠCH Ngoại khóa tích hợp nội dung Phòng chống tham nhũng trong môn Giáo dục Công Dân năm học 2013- 2014

Phát triển năng lực từ đổi mới phương pháp dạy học

Đăng lúc: 29-01-2015 07:58:21 PM - Đã xem: 329 - Phản hồi: 0


Phát triển năng lực từ đổi mới phương pháp dạy học

GD&TĐ - Phương pháp dạy học theo quan điểm phát triển năng lực không chỉ chú ý tích cực hóa học sinh về mặt trí tuệ mà còn chú ý rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề gắn với những tình huống của cuộc sống và nghề nghiệp.

 

Video

Liên kết

VnEdu
Bộ GD
Sở giáo dục Bình Thuận

Tài liệu download


Open all | Close all